MAGYAR NÖVÉNYVÉDŐ MÉRNÖKI ÉS NÖVÉNYORVOSI KAMARA BÉKÉS MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETE

Bemutatkozás

Magyarország megművelt földterülete és mezőgazdasági termelése az Európai Unió országaihoz képest is jelentős nagyságrendű. A lakosság kötődése a mezőgazdasági termeléshez hagyományai miatt jóval nagyobb részarányú, mint más országokban, ezért fontos a növényvédelem, a mezőgazdaságban felhasznált vegyi anyagok növényvédő szakemberek felügyelte melletti alkalmazása.

Közel 3000 növényvédő szakember dolgozik az országban a rendszerváltás óta megváltozott körülmények között, igen felelősségteljes munkát végezve. A növényvédelem „veszélyes üzem”, mert a nem körültekintő munkavégzés során igen sok veszély fenyegeti a környezetet, talajt, más kultúrákat. A növényvédelmi törvény, és ezek végrehajtását szabályozó jogszabályok biztonságos védelmet adnak az előbbiek elhárítására, de ehhez igen pontos előkészítésre, végrehajtásra van szükség. Célunk az, hogy munkánk az élelmiszerbiztonság meghatározó elemévé váljon és a mezőgazdasági termelés első lépcsőjében a növényorvos, növényvédő mérnök felelősség teljes, szakmailag megalapozott munkája elismert legyen.

Ezért dolgozik a Kamara, mint szakmai köztestület, hogy a magyar termékek a piac elismert árui legyenek és a garantáltan egészséges termékeket képviseljék.

A Kamara a 2000. évi LXXXIV. törvény alapján jött létre.

Úgy dolgozunk tagjainkkal együtt, hogy hozzájáruljunk a mezőgazdasági termelés szakszerű végzéséhez, miközben az egységes és egyetemes környezet munkánk következtében semmilyen körülmény között tartósan ne sérüljön. Alapvetően ügyelünk a természet sokféleségének fenntartására, gazdagítására, kiszűrve azokat a károsító szervezeteket, melyek igen erősen korlátozzák a gazdaságos termelést, károsítják a környezetet, megbetegítve az embereket, állatokat (pollen, özönnövények, erdei kártevők, gyapjas lepke stb…).

Kamara feladatai:

 • ● Véleményezi a növényvédő szer kiskereskedelmi forgalmazási engedély, illetve a növényvédelmi szolgáltatói és szaktanácsadói vállalkozói engedély kiadását.

 • ● Nyilvántartást vezet a növényvédelmi tevékenységet folytatókról.

 • ● Eljárást kezdeményez az illetékes hatóságnál a munkák jogosultság nélkül, illetve szakszerűtlenül végzők ellen.

 • ● Szervezi a növényvédő szert használó mezőgazdasági termelők nem iskolai rendszerű szakmai képzését.

 • ● Előrejelzést végezhet, amelyet helyileg hasznosíthat a termelők érdekében.

 • ● A Kamara tagjairól névjegyzéket vezet és erről szükség szerint statisztikai adatokat szolgáltat.

 • ● Közreműködik a növényvédelemmel és a növényvédő mérnökök-növényorvosok tevékenységével kapcsolatos jogszabály előkészítésében.

 • ● Egyeztető eljárást folytat a Kamara tagjai között a szakmai tevékenység gyakorlásával összefüggő esetleges vitás szakmai, illetve etikai kérdésekben.

 • ● Elősegíti a növényvédelmi-növényorvosi szakmai tevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges ismeretek elsajátítását; megszervezi a kötelező szakmai továbbképzést és arról nyilvántartást vezet.

 • ● Véleményezi a felsőoktatási intézményekkel együttműködve a növényvédő mérnök, növényorvosi képzés, szakképzés, valamint továbbképzés képesítési követelményrendszerét.

 • ● Belföldi és külföldi szakmai kapcsolatokat létesít és tart fenn.

 • ● Együttműködik az illetékes hatóságokkal a növényvédő mérnöki-növényorvosi tevékenységgel összefüggő ügyekben, környezetszennyezés esetén, tagjain keresztül tevékenyen, aktívan közreműködik a veszély elhárításában.

 • ● Folyamatosan végzi a szakmai információk gyűjtését és terjesztését, valamint a közhasznú információk továbbítását.

 • ● Kitüntetés adományozását kezdeményezi.

 • ● A növényvédelmi szakterületen véleményezi a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szakértői működéshez benyújtott kérelmeket és kiállítja a szakértői engedélyeket.

 • ● Nyilvántartást vezet a növényvédelmi szakértői tevékenységet folytatókról, és névjegyzéküket évente közzéteszi.

Aktuális

80 órás növényvédelmi alapképzés 2024-02-20

ZÖLDKÖNYVES

80 ÓRÁS NÖVÉNYVÉDELMI ALAPKÉPZÉS

 

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvos Kamara

Békés megyei Területi Szervezete

80 órás Növényvédelmi alapképzést

szervez.

 

Időpont: 2024. március 18.-23. (hétfő-szombat 6 nap) március 25.-28. (4 nap)

8:00-16:00

Vizsga: 2024. április 2.

Helyszín: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.

Képzés díja: 135.000,- Ft

 

A képzést megfelelő létszámú jelentkezés esetén indítjuk el.

 

 

Előzetes regisztráció, további információ

Nagyné Gedó Katalin

mobil: +36 (30) 834-7518

novenyorvosbekes@gmail.com

 

szakmérnök továbbképzés 2024-01-05

Növényvédő szakmérnökök, növényorvosok részére az ötévenként esedékes 40 órás képzést

2024. január 29.-február 2. (hétfőtől péntekig 5 nap)

időszakban tartjuk.

Helyszín: kamara oktatóterme 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.

Jelentkezés, további információ: Nagyné Gedó Katalin +36 (30) 834-7518

80 órás növényvédelmi alapképzés 2024-01-04

A 2024. FEBRUÁR 9-MÁRCIUS 11. KÖZÖTT MEGHÍRDETETT 80 ÓRÁS NÖVÉNYVÉDELMI ALAPKÉPZÉSRE A JELENTKEZÉS LEZÁRULT!

 

Kamaránk a 80 órás Növényvédelmi („Zöldkönyves”) alapképzést az alábbi időszakban tartja.

 

2024. február 9. – március 9. (hétvégi képzés – péntek délután és szombat)

vizsga: 2024. március 11. hétfő

 

Regisztráció első nap 12:00 órától

 

A képzés helyszíne

              NMNK Békés Megyei Szervezet Oktató terme

 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.

A képzés díja

 • 135.000,-Ft, mely magában foglalja az engedély kiadásának államigazgatási eljárás díját is.

Jelentkezés: Nagyné Gedó Katalin irodavezető

tel: +36 (30) 834-7518

e-mail: novenyorvosbekes@gmail.com

8 órás megújító képzés 2023-12-15

Képzési felhívás

ZÖLDKÖNYVES MEZŐGAZDÁSZOK

 

Ellenőrizzék vásárlási engedélyünk – Zöldkönyvük – érvényességét!

 

Lejárt hatósági engedéllyel nem tudnak növényvédőszert vásárolni, növényvédelmi tevékenységet nem végezhetnek.

 

A Magyar Növényorvosi Kamara Békés megyei szervezete egynapos megújító képzést szervez Békéscsabán.

A 2024. évben lejáró engedéllyel rendelkezőket a képzés Időpontjáról, pontos helyszínéről levélben értesítjük.

Korábbi évben lejárt engedélyek meghosszabbítása érdekében az alábbi elérhetőségen vegye fel a kapcsolatot.

 

Jelentkezés

Nagyné Gedó Katalin

+36 (30) 834-7518

2022. évi mérlegbeszámoló 2023-05-25

2022. évi mérleg és éves beszámoló a csatolmányban tekinthető meg.

Letölthető doumentum(ok)
MEGHÍVÓ 2023-05-17

YARA-ISTERRA meghívó

Időpont: 2023. június 2.

8 órás megújító képzés 2023-03-20

Képzési felhívás

ZÖLDKÖNYVES MEZŐGAZDÁSZOK

 

Ellenőrizzék vásárlási engedélyünk – Zöldkönyvük – érvényességét!

 

Lejárt hatósági engedéllyel nem tudnak növényvédőszert vásárolni, növényvédelmi tevékenységet nem végezhetnek.

 

A Magyar Növényorvosi Kamara Békés megyei szervezete megfelelő létszám esetén egynapos megújító képzést szervez Békéscsabán.

Időpontról, pontos helyszínről a jelentkezőket külön értesítjük.

 

Jelentkezés

Nagyné Gedó Katalin

+36 (30) 834-7518

Letölthető doumentum(ok)
Szakmai tanácskozás 2023-02-11

Meghívó növényvédelmi szakmai tanácsközásra

Helyszín: Fenyves Hotel 5600 Békéscsaba, Ifjúsági Tábor

Időpont: 2023. február 16. 10:00

80 órás növényvédelmi alapképzés 2023-02-08

80 órás Növényvédelmi alapképzés (Zöldkönyves) következő időpontja:

2023. március 14-márcus 25-ig, intenzív naponkénti 10*8 órás képzés.

Érdeklődés: online: novenyorvosbekes@gmail.com

Mobil: +36 (30) 834-7518

BAYER új termékek 2023-02-06

BAYER új termékek

Letölthető doumentum(ok)
80 órás növényvédelmi alapképzés 2023-01-24

A 2023. FEBRUÁR 10-MÁRCIUS 13. KÖZÖTT MEGHÍRDETETT 80 ÓRÁS NÖVÉNYVÉDELMI ALAPKÉPZÉSRE A JELENTKEZÉS LEZÁRULT!

2023. évi képzések 2022-12-07

A Békés Megyei Kamara 2023. évben az alábbi képzéseket indítja:

1./ 8 órás "Zöldkönyv" megújító képzés

2023. január 17. - március 2.között kedd és csütörtöki napokon

Azok részére, akiknek az engedélye 2023. évben jár le csoport beosztás alapján értesítést küldünk.

Egyéb esetben kérem hívja a +36 (30) 834-7518 telefonszámot.

 

2./ 80 órás alapképzés

2023. február 10. és március 11. között.

Vizsga: 2023. márcus 13.

A képzés 5 hétvégén: péntek délután és szombati napon történik.

Jelentkezés telefonon: +36 (30) 834-7518, ezt követően küldjük ki a képzéssel kapcsolatos dokumentumokat.

 

3./ Szakmérnök továbbképzés

2023. január 30.-február 3. (5 nap)

Tagjaink részére, akiknek esedékes a képzés értesítést küldünk.

Egyéb érdeklődő kérem hívja a +36 (30) 834-7518 telefonszámot

 

Fenyődi Andrea

OTB Elnök

Tagfelvétel 2022-08-29
Tagfelvételhez alábbi dokumentumok irodába történő személyes eljuttatása szükséges:
 
- diploma eredeti pl.-ban (irodában készül róla másolat)
- erkölcsi bizonyítvány
- igazolványkép (JPG) formátumban 
- jelentkezési lap (letölthető)
- adatkezelési nyilatkozat (letölthető)
- hozzájárulási nyilatkozat (letölthető)
Drónok használata 2022-06-07

Az NMNK Központi kamara állásfoglalása drónok használatáról.

Letölthető doumentum(ok)
Szabadságolás - Június 2022-05-25

Tisztelt Tagok!

Kamaránk Békés megyei irodája (Békéscsaba, Szerdahelyi út 20.) zárva tart az alábbi napokban Június hónapban:
- 2022. Június 7.
- 2022. Június 22-27.

Megértésüket köszönjük!
 

80 órás növényvédelmi alapképzés 2022-02-15

2022. március hó 1. napjától 80 órás növényvédelmi alapképzést indítunk.

Egyéb információ az értesítésben

2022. évi képzések 2022-01-05
A Békés Megyei Kamara 2022. évi képzési ütemterve
 
1./ Szakmérnök képzés
Időpont: 2022. január 17-21 (5 nap)
 
2./ Növényvédelmi alap végzettséggel rendelkezők 8 órás továbbképzése 
a./ 2022. évben lejáró engedélyek esetén.
Időpont: 2022. január 24 - március 7. között hétfő és szerdai napokon
 
b./ 2021. évben ill. azt megelőző évben lejáró engedélyek meghosszabbítását igények szerint későbbi időpontban tervezzük.
Érdeklődők a kamara központi telefonszámán (+36 /30/ 834-7518) jelezzék igényüket.
 
3./ 80 órás alapképzés
a./ NAK-NMNK támogatott képzés
Időpont: 2022. január 28 - február 28. 5 hétvége (péntek-szombat) vizsga: február 28.
Szervező: Beszédes Nimród (+36 /70/ 935-2105)
 
b./ NMNK önköltséges képzés
Igény szerint későbbi időpontban tervezzük.
Érdeklődők a kamara központi telefonszámán (+36 /30/ 834-7518) jelezzék igényüket.
 
Fenyődi Andrea
OTB Elnök
Jogszabályváltozás 2021-12-01

2021. december hó 1. napján megjelent a 45/2021.(XII.1) AM rendelet, mely módosítja a növényvédelemről szóló 43/2010.(IV.23) rendeletet.

Tisztségviselők

Tisztségviselők
ID Betöltött pozíció Név Telefonszám
1 Elnök Fári Zoltán 06/20/434-7578
2 Alelnök Hőgye Szabolcs 06/30/999-6108
3 Titkár Öreg-Fekete Krisztina 06/20/471-0164
4 Elnökségi tag Gál László 06/30/218-3160
5 Elnökségi tag Komáromi Csaba 06/20/295-8156
6 Elnökségi tag Nemesnyik István 06/20/340-4282
7 Felügyelő Bizottsági elnök Molnár Ferenc 06/20/434-7536
8 Felügyelő Bizottsági tag Muntyán Krisztián Péter 06/70/414-7456
9 Felügyelő Bizottsági tag Zsóri Gergő 06/20/394-3242
10 Etikai és Fegyelmi Bizottsági elnök Stirbicz Nándor 06/30/401/6108
11 Etikai és Fegyelmi Bizottsági tag Horváth Krisztián 06/20/934-5340
12 Etikai és Fegyelmi Bizottsági tag Kolozsvári László 06/30/580-4357
13 Etikai és Fegyelmi Bizottsági tag Lehoczki András 06/30/405-0973
14 Etikai és Fegyelmi Bizottsági tag Skorka Péter Csaba 06/30/305-2777
15 Oktatási Bizottság elnök Fenyődi Andrea 06/30/728-2299
16 Oktatási Bizottság tag Bene-Búza Katalin 06/30/321-3211
17 Oktatási Bizottság tag Kajla Zsuzsanna 06/30/183-0866
18 Szociális Bizottság elnök Oláh Györgyi Erzsébet 06/30/868-1847
19 Szociális Bizottság tag Fekete Ferenc 06/70/338-2355
20 Szociális Bizottság tag Magyar Csaba 06/70/616-9359
21 Növény- és Környezetvédelmi Bizottság elnök Kmellár-Kürtösi Mónika 06/30/8601872
22 Növény- és Környezetvédelmi Bizottság tag Gazsó Róbert 06/30/418-0335
23 Növény- és Környezetvédelmi Bizottság tag Vasas László 06/20/315-6984
24 Küldött Fári Zoltán 06/20/434-7578
25 Küldött Földesi István 06/30/334-3727
26 Küldött Hőgye Szabolcs 06/30/999-6108
27 Küldött Komáromi Csaba 06/20/295-8156
28 Küldött Öreg-Fekete Krisztina 06/20/471-0164
ID Betöltött pozíció Név Telefonszám

Tagok

Tagok
Név Város Telefonszám
Ács József Békéssámson 06/30/678-1068
Agócsné Nagy Éva Battonya 06/20/823-3248
Ancsin Tibor Attila Szarvas 06/30/995-8887
Antal Anikó Katalin dr. Nagybánhegyes 06/30/560-1224
Árgyelán Tamás Méhkerék 06/70/613-1215
Arnótszky György Vendel Gyomaendrőd 06/30/606-8095
Asztalos György Gyula 06/30/382-4540
Bajkai Viktor Szarvas 06/20/217-9802
Bakó Gyula Gyula 06/30/664-0174
Balatoniné Medvegy Anna Szarvas 06/30/487-0405
Balázs Péter János Mezőberény 06/70/428-6408
Balog Tímea Pusztaföldvár 06/30/329-2838
Baloghné Egeresi Eleonóra Körösladány 06/30/571-7965
Bánfi Gábor Újkígyós 06/30/995-0236
Barabás Béla Békéscsaba 06/30/629-3487
Baranyi László Békéssámson 06/30/381-1193
Baráthné Szitás Aranka Dévaványa 06/30/699-5675
Bárdi Dániel Mezőberény 06/20/584-7603
Barecz Zsuzsanna Medgyesegyháza 06/30/4649-262
Barna Péter Békéscsaba-Gerla 06/30/399-8586
Bartha Sándor Szeghalom 06/30/925-6989
Bartolák Zoltán dr. Szarvas 06/30/415-0266
Bencsik Zsolt Békéscsaba 06/30/549-6866
Bene-Búza Katalin Gyomaendrőd 06/30/321-3211
Benke Elek Orosháza 06/30/229-7719
Benke Mihály Csanádapáca 06/30/205-5615
Benkó György Kondoros 06/20/363-7115
Bereczki Péter Kamut 06/30/316-2231
Béres Imre Gyula 06/30/652-4969
Besenczy Zoltán Szarvas 06/70/587-0100
Bisztray Richárd Dombegyház 06/30/555-9314
Bobvos Pál Szarvas 06/20/533-1614
Bogárdi Endre Dusnok 06/20/438-4732
Bokros Mátyás Békéscsaba 06/30/263-4383
Borbély László Békéscsaba 06/30/539-1271
Bozsik Imre Dr. Cserkeszőlő 06/30/565-4531
Brusznyiczki György Békéscsaba 06/30/638-8284
Brusznyiczki György ifj. Békéscsaba 06/30/696-4452
Bujdosó Mihály Gyula 06/30/326-3131
Czárity Gorán Battonya 06/30/448-1992
Czeglédi Gyula Szeghalom 06/30/943-6782
Czinkoczky Csaba Mihály Szarvas 06/30/820-4030
Czut János István Orosháza 06/30/711-1757
Csapó Balázs Kondoros 06/30/320-1779
Csathó Csaba Békéscsaba 06/30/337-0736
Cséfán Ákos Végegyháza 06/70/931-8985
Cserenyec Anikó Kondoros 06/30/140-0528
Cserenyecz Zsolt Békéscsaba 06/20/489-6934
Csík Ádám János Szarvas 06/30/780-1848
Csizmadia Béla Békéscsaba 06/20/263-5510
Csizmadia Tamás Orosháza 06/30/278-8208
Csomós István Békéscsaba 06/20/572-2549
D. Varga Viktória Békés 06/30/303-9077
Dajcs György Kisdombegyház 06/70/452-3574
Darók Attila Orosháza 06/30/983-8378
Deák Anikó Orosháza 06/30/844-5865
Dénes György Szilárd Békés 06/20/285-3907
Dézsi Károly Gyula 06/30/415-3547
Digruber Tamás Szarvas 06/20/248-7331
Dobróka Szilárd Nagyszénás 06/30/367-4106
Dobrovics Péter Békéscsaba 06/30/546-0232
Dombóvári Tibor Battonya 06/30/938-4062
Dudás Árpád Zsadány 06/30/488-9470
Durkó Lajos Békés 06/70/770-2811
Egri Ferenc Kunágota 06/30/410-7958
Éliás Dávid József Orosháza 06/70/771-3515
Erdei Márta Gyula 06/30/495-8254
Erzsiák Balázs Ferenc Csanádapáca 06/20/251-0406
Faraga Beáta Medgyesegyháza 06/30/983-2525
Faragó Attila Géza Kétsoprony 06/20/437-5396
Fári Zoltán Békéssámson 06/20/434-7578
Farkas Gábor Szabadkígyós 06/20/434-7634
Farkas János Murony 06/30/606-8120
Fekécs László Gyomaendrőd 06/20/292-9155
Fekete Balázs Körösladány 06/30/218-1720
Fekete Ferenc Kevermes 06/70/338-2355
Fenyődi Andrea Berekfürdő 06/30/728-2299
Fonád Zsombor Szarvas 06/70/434-0740
Fónagy László Gyomaendrőd 06/70/318-2223
Forgács Róbert Újkígyós 06/70/676-0077
Forró Richárd Mezőhegyes 0630/243-1639
Földesi István Kamut 06/30/334-3727
Fülöp Zoltán Békéscsaba 06/30/600-6212
Füredi László Békéscsaba 06/30/569-1033
Gál József Kálmán Békéscsaba 06/30/257-9209
Gál László Békéscsaba 06/30/218-3160
Gálné Erdős Ildikó Békéscsaba 06/70/430-30-95
Gáncse Mihály József Békéscsaba 06/20/936-2138
Gazsó Róbert Szarvas 06/30/418-0335
Gellén András Békés 06/20/326-0891
Giricz László Gyomaendrőd 06/30/945-1965
Gnándt Szilárd Szarvas 06/20/411-1539
Gulyás István Orosháza 06/30/507-1030
Gyeraj András Szigetszentmiklós 06/20/272-5078
Győri-Dani József Orosháza 06/30/214-1278
Győryné Németh Gabriella Békéscsaba 06/30/852-8853
Gyüre András Mezőkovácsháza 06/30/945-2015
Hajdara Tamás Mezőkovácsháza 06/30/205-3446
Hajdú Péter Gyula 06/70/427-07-91
Halász István Mezőkovácsháza 06/30/299-1353
Hankó György Murony 06/30/678-1781
Harmati Kinga Szilvia Szarvas 06/20/246-7853
Havrán Viktor Szarvas 06/30/756-6772
Hegedűs Sándor Békéscsaba 06/30/639-57-58
Herczeg-Csomós Szilvia Barbara Gyula 06/30/514-8901
Hideg László Szilveszter Mezőhegyes 06/70/417-3840
Hidvégi Réka Kamut 06/30/274-1847
Horváth Krisztián Békéscsaba 06/20/934-5340
Horváth Veronika Gabriella Mezőhegyes 06/30/3800820
Horváth Zsuzsanna Gádoros 06/70/282-4233
Hőgye Szabolcs Mezőberény 06/30/999-6108
Huli János Gyula 06/30/565-3118
Hunya Péter Gyomaendrőd 0630/516-3886
Illés István Mezőkovácsháza 06/30/915-5478
Isaszegi Norbert Mezőhegyes 06/30/303-5446
Isztin Ferenc Sándor Dombegyház 06/30/915-5861
Iványi Dóra Gyomaendrőd 06/30/656-6840
Izsó Lajos Gyomaendrőd 06/30/389-7919
Jámbor Zoltán Mezőberény 06/30/695-0865
Jancsó Pál Kondoros 06/30/540-7942
Janecskó János Szarvas 06/30/925-5908
Jantyik Tamás Békéscsaba 06/30/953-1478
Jenei Lajos Békés 06/70/367-9241
Jenovácz Regina Battonya 06/20/356-6464
Jócsák István Békéscsaba 06/30/649-8010
Juhász Péter Békéscsaba 06/30/281-5306
Kajla Zsuzsanna Dévaványa 06/30/183-0866
Kapás Nándor Békéscsaba 06/30/633-5656
Kenéz Fruzsina Komádi 06/70/631-1480
Kinyik Bálint Viktor Szarvas 06/20/951-9800
Kiss Ákos Békésszentandrás 06/20/932-6714
Kiss Ferenc Okány 06/30/443-5931
Kiss Gábor Békéscsaba 06/70/380-9591
Kiss László Lajos Gyula 06/30/228-9172
Kiú Csilla Szarvas 06/30/322-7978
Klepeisz Szabolcs Csorvás 06/30/535-4085
Kmellár-Kürtösi Mónika Mezőberény 06/30/8601872
Koch Csaba Bucsa 06/30/751-7208
Kolarovszki Tamás Békéscsaba 06/30/339-3995
Kolozsvári László Szarvas 06/30/580-4357
Komáromi Csaba Doboz 06/20/533-1020
Kondorosi Tamás Kondoros 06/20/536-3070
Korpa József Nagykamarás 06/30/612-4933
Kossuth Tamás Békéscsaba 06/70/948-2380
Kotroczó József Kevermes 06/30/995-4347
Kotroczó József Békéscsaba 06/30/812-1705
Kovács Endre Béla Gyomaendrőd 06/30/355-2145
Kovács Gyula Szeghalom 06/30/456-1090
Kovács Gyula Szeghalom 06/20/457-2628
Kovács István Kamut 06/20/406-4590
Kovács Kristóf Bence Orosháza 06/20/392-5906
Kovács Mónika Telekgerendás 06/30/437-7393
Kovács Norbert Elek 06/30/287-1600
Kovács Roland Orosháza 06/30/219-3399
Kovács Zsuzsanna Füzesgyarmat 06/30/229-86-22
Kozsuch Kornél Kondoros 06/30/303-2567
Kubelák Ottó Telekgerendás 06/20/423-3999
Kugyelka Mihály Kondoros 06/20/292-7737
Lancsa Péter Pál Szarvas 06/70/294-1284
Lehner István Orosháza 06/30/478-6782
Lehoczki András Tótkomlós 06/30/405-0973
Lehóczki János Medgyesegyháza 06/30/349-9067
Lénárt Péter Orosháza 06/20/996-9172
Lestyan-Goda Zsombor Szarvas 06/30/684-0764
Lipták-Galló Ákos Pusztaföldvár 06/30/919-4879
Lőrincz József Telekgerendás 06/30/219-4040
Lucz Tibor Ferenc Orosháza 06/30/382-4939
Lung Dávid Szilárd Battonya 06/30/608-2780
Lung György Battonya 06/30/248-7786
Magyar Csaba Gyula 06/70/616-9359
Marosán Tamás Gyula 06/30/336-3169
Matuska Mária Mezőhegyes 06/30/229-7488
Matuska Sándor Zsadány 06/30/303-2748
Matyi István Békéscsaba 06/20/377-4620
Mede Balázs Békéscsaba 06/30/426-7500
Mezei Mihály Kunágota 06/30/392-4051
Mézes Zoltán István Tótkomlós 06/30/968-4686
Miklósik Ivett Mezőberény 06/20/584-4751
Mile László Kondoros 06/30/860-1846
Mitykó Zoltán Békéscsaba 06/30/428-3433
Mochnács Pál Békésszentandrás 06/30/958-8504
Mochnács Tamás Békéscsaba 06/30/986-3315
Molnár Etele Szarvas 06/20/912-4330
Molnár Ferenc Békéscsaba 06/20/434-7536
Molnár Katalin Barbara Szarvas 06/20/361-4880
Molnár Örs Szarvas 06/30/218-8837
Molnár Sándor Dombegyház 06/20/393-4999
Mórocz Tibor Nagyszénás 06/30/639-2827
Muntyán Krisztián Péter Kétegyháza 06/70/414-7456
Nádas László Békéscsaba 06/20/396-0418
Nagy Antal Gyomaendrőd 06/30/974-2378
Nagy Gyula Balatonfűzfő 06/30/830-42-29
Nagy József Füzesgyarmat 06/30/419-1311
Nagy Krisztián Árpád Mezőberény 06/70/772-8320
Nagy László Szeghalom 06/30/697-0063
Nagy Pál Máté Szeghalom 06/20/595-5770
Nagy Péter Emőd 06/30/729-4490
Nagy Tamás Újkígyós 06/70/409-4238
Nagy Tibor Tamás Szarvas 06/30/228-9697
Nagy Zoltán Szeghalom 06/30/501-6442
Nemes Miklós Nagyszénás 06/70/614-7617
Nemesnyik István Békéscsaba 06/20/340-4282
Németh Imre János Orosháza 06/30/611-5004
Nyári Sándor Békéscsaba 06/30/279-4768
Oborzil Dénes Zoltán Békésszentandrás 06/30/516-4442
Oláh György Szeghalom 06/30/857-5032
Oláh Györgyi Erzsébet Békésszentandrás 06/30/868-1847
Öreg-Fekete Krisztina Békés 06/20/471-0164
Palecska Csaba Orosháza 06/30/925-0557
Papp István Gyomaendrőd 06/30/362-0759
Papp József Mezőhegyes 06/30/289-5760
Pataki László Orosháza 06/30/613-9602
Patkó Róbert Békésszentandrás 06/20/554-9955
Paulik Árpád Mezőhegyes 06/30/336-1706
Peres Mihály Békésszentandrás 06/30/526-6460
Petró Attila Tibor Békéscsaba 06/20/434-75-99
Pintér János Békésszentandrás 06/20/499-5140
Pintye László Vésztő 06/20/580-1081
Pljesovszki Tibor Szarvas 06/20/519-2762
Pócsik Sándor Tótkomlós 06/30/945-8352
Popa Krisztián Tivadar Békéscsaba 06/30/815-2984
Puravecz-Katona Tímea Ildikó Szarvas 06/20/568-5040
Püski Adrienn Békéscsaba 06/30/588-35-44
Püski Lajos Mezőberény 06/30/915-0272
Püski Richárd Kamut 06/20/4030-881
Quintz Zsolt Orosháza 06/30/229-7729
Rácz Istvánné dr. Békésszentandrás 06/70/613-0202
Rácz Sándor Vésztő 06/30/566-1917
Rácz Zoltán Vésztő 06/30/304-8803
Rafael Zsolt Orosháza 06/30/487-3395
Rafaj András Szarvas 06/20/434-7593
Rálik Balázs Dániel Medgyesegyháza 06/30/638-0421
Roszik Attila György Szarvas 06/30/382-1953
Roszkos Zoltán Tótkomlós 06/30/606-6160
Rózsa Lívia Orosháza 06/30/566-7631
Samu Gábor Békés 06/30/958-9728
Séllei Gábor Dévaványa 06/20/328-8389
Seres Zsolt Gyula 06/70/378-4380
Sík Imre Mezőberény 06/20/242-4280
Simon György Csabacsűd 06/30/837-0940
Sinka Csaba Békésszentandrás 06/30/391-3275
Skorka Péter Csaba Kondoros 06/30/305-2777
Skorka Zsolt Szarvas 06/30/455-9741
Somlyai Márta Szarvas 06/30/963-9554
Steinmacherné Bimbó Anikó Szarvas 06/20/321-6349
Stenszky Adrien Gyula 06/70/709-0633
Stirbicz Nándor Tótkomlós 06/30/401/6108
Styecz György Szarvas 06/30/737-4631
Such Zoltán András Békéscsaba 06/20/434-5809
Süli Ernő Kunágota 06/30/338-0917
Szabadkainé Harangozó Ildikó Újkígyós 06/30/5151-916
Szabó Csaba Békéscsaba 06/30/439-6155
Szabó Gyula Bucsa 06/30/408-3842
Szabó János Mezőberény 06/30/373-5185
Szabó Károlyné Orosháza 06/20/938-6604
Szabó László Mezőhegyes 06/30/415-3127
Szabó László Tótkomlós 06/30/903-0703
Szabó Zoltán Dr. Mezőhegyes 06/30/249-8846
Szabóné Bak Judit Gyula 06/20/289-00-77
Szalai Brigitta Erzsébet Gádoros 06/30/655-5155
Szalai Dóra Orosháza 06/30/655-8140
Szalóki Tímea Szarvas 06/70/389-9673
Szanka Imre Csaba Szeged 06/30/660-1535
Szántó János Dr. Békéscsaba 06/70/235-5261
Szántosi Attila Szarvas 06/30/925-3209
Szécsi Marianna Viola Békésszentandrás 06/20/237-1779
Szénási Lajos Gyula 06/30/205-4054
Szigeti Zsolt Gyula 06/30/726-3329
Szilágyi Antal Orosháza 06/30/318-6698
Szkaliczki Péter Gerendás 06/30/325-2943
Szluka Julianna Csorvás 06/30/739-5828
Szőke-Kis Zoltán Mezőberény 06/30/945-3887
Sztanek József Békéscsaba 06/30/303-4934
Szujó Zoltán Gyomaendrőd 06/30/269-0269
Szügyi Ádám Mezőhegyes 06/30/463-9087
Szügyi Róbert Mezőhegyes 06/30/445-9451
Szvoreny Tamás Szarvas 06/30/264-4094
Tamás Csaba Okány 06/30/956-0370
Tari Hajnalka Szarvas 06/70/405-3921
Tari László Szarvas 06/20/262-4298
Tatay Kálmán Gyula 06/30/744-5117
Tolnai György Békéscsaba 06/30/237-7640
Torma Lajos Gyula 06/20/434-7540
Tóth Lajos Gyula 06/30/943-5818
Tóth László Gyomaendrőd -
Tóth Szabolcs Kunágota 06/30/586-6247
Tóth Tamás Szarvas 06/20/953-0793
Tóth Tibor Orosháza 06/30/248-9167
Tóth Zoltán Békésszentandrás 06/20/971-4998
Tóth Zsolt Attila Magyarbánhegyes 06/30/466-5803
Trenyik Tibor Pál Nagyszénás 06/30/299-4786
Tverdota Zoltán Vésztő 06/30/983-6670
Váczi-Verók Bernadett Mária Nagyszénás 06/20/410-5417
Valastyán László Szeghalom 06/30/427-8239
Varga Alexandra Ildikó Kaszaper 06/30/678-1785
Varga Imre Körösnagyharsány 06/30/445-3341
Varga Imre Battonya 06/30/436-1951
Varga Imre Körösnagyharsány 0630/522-0908
Vas László Mezőberény 06/20/434-7527
Vasas László Békéscsaba 06/20/315-6984
Vasvári Gyula Körösladány 06/30/928-7484
Venyercsan Pál Tótkomlós 06/30/600-5987
Veres Attila Gyula 06/30/552-0161
Vetró Antal Orosháza 06/20/225-3495
Vida János Bélmegyer 06/30/500-4268
Vidovenyecz Mihály Tibor Nagybánhegyes 06/20/346-7025
Villányi Attila Gyomaendrőd 06/30/555-1825
Vincze Dávid Edgár Békéscsaba 06/30/531-1434
Vincze Zoltán Gyomaendrőd 06/30/395-9733
Viszkok Anna Tótkomlós 06/30/964-2274
Viszkok Mihály Tótkomlós 06/20/576-3410
Vizi Bernadett Fanni Békésszentandrás 06/20/430-6480
Vizi Dávid Mezőkovácsháza 06/30/717-4481
Vozár Dávid Békéscsaba 0630/595-3648
Zahorecz Árpád Kondoros 06/20/480-3242
Zalai Mihály Orosháza 06/30/495-5295
Zámbori László Dombegyház 06/70/648-7412
Zana József Szarvas 06/30/986-3943
Zanócz Antal Orosháza 06/30/271-9689
Zsikó-Szokolai Tímea Balástya 06/30/991-2456
Zsíros Géza Dr. Békéscsaba 06/66/451-911
Zsóri Gergő Békéscsaba 06/20/394-3242
Név Város Telefonszám

Tagfelvétel

Tájékoztató a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényovosi Kamara tagfelvételi eljárási rendjéről.

A növényorvos kamarai tagságát tagfelvételi kérelemmel kezdeményezi, mely itt letölthető. Továbbá kitöltendő az "Adatkezelési nyilatkozat" és a "Hozzájárulási nyilatkozat". Ezek a dokumentumok szintén letölthetők a megfelelő megnevezésre kattintva.

Dokumentumok, melyet a tagfelvételi kérelemhez csatolni szükséges: – felsőfokú növényvédelmi végzettséget igazoló okirat másolata – fél évnél nem régebbi erkölcsi bizonyítvány – minőségi igazolvány kép

A növényorvosnak tagfelvételi kérelmét lakhely, ill. működési terület szerinti megyei szervezethez kell benyújtania.

Amennyiben a benyújtott dokumentumok hiánytalanok, az illetékes megyei szervezet határozatot hoz a tagfelvételről és regisztrációs számot biztosít a növényorvos részére. A tagfelvétel elfogadása után a megyei szervezet elkészítteti a növényorvos részére bélyegzőjét és a tagsági igazolványát, melyet érvényesítő bélyeggel lát el.