5600 Békéscsaba Andrássy út 50.B.I.3. novenyorvosbekes@gmail.com
+36 (30) 834-7518
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvos Kamara Békés Megyei Területi Szervezet

Köszöntjük a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

Békés Megyei Területi Szervezet honlapján.

A Kamara országos szervezete és területi szervezetei önálló jogi személyek.

Az országos Kamarán kívül 19 megyei Területi szervezet működik.

A megyei kamarák közül a Békés Megyei Területi Szervezet taglétszáma a legnagyobb.

2016. évi taglétszám 291 fő.

Kamaránk Felnőttképzési engedélyszámmal rendelkezik: E-001533/2016

A növényvédő mérnöki és növényorvosi kamara azért jött létre, hogy a növényvédő mérnökök és növényorvosok szervezete köztestületi formában bekapcsolódjon a növényvédelmi feladatok ellátásába, szervezze és intézze a növényvédő mérnöki és növényorvosi tevékenység gyakorlásával összefüggő egyes közfeladatokat, támogatást nyújtson a szakmai kar részére. Tagjai társadalmi szerepüknek és súlyuknak megfelelően hozzájáruljanak a mezőgazdasági termelés szakszerű folytatásához.

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara a

2000. évi LXXXIV. törvény

alapján jött létre.

A Kamara feladata

(1)   Megalkotja alapszabályát, illetve a növényvédő mérnöki és növényorvosi tevékenység etikai szabályait, valamint a fegyelmi szabályzatot,

(2)   véleményezi a növényvédő szer kiskereskedelmi forgalmazási engedély, illetve a növényvédelmi szolgáltatás és szaktanácsadói, vállalkozói engedély kiadását,

(3)   nyilvántartást vezet a növényvédelmi szolgáltató és növényvédő szer kereskedelmi tevékenységet folytatókról, és ezeket az adatokat folyamatosan az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendelkezésére bocsátja,

(4)   eljárást kezdeményez a hatáskörrel rendelkező hatóságnál a növényvédelmi tevékenységet – beleértve a kereskedelmet is – jogosultság nélkül, illetve szakszerűtlenül végzők ellen,

(5)   szervezi a növényvédő szert használó mezőgazdasági termelők nem iskolai rendszerű szakmai képzését, továbbképzését,

(6)   előrejelzést végezhet a járványok és gradációk kialakulásának megelőzése érdekében, amelyet helyileg hasznosíthat a termelők érdekében, valamint az ilyen adatok feldolgozásában együttműködik a feladatkör szerint érintett hatósággal,

(7)   közreműködik a szaktanácsadói tevékenységben és az előrejelzési alapadatok szolgáltatásában és feldolgozásában,

(8)   együttműködik a növényvédelem és a környezetvédelem területén működő szakhatóságokkal,

(9)   szaktanácsadási- szakértői munkával elősegíti a fenntartható fejlődést szolgáló programok, cselekvési tervek kidolgozását, segíti megvalósulásukat,

(10) névjegyzéket vezet a kamara tagjairól, mely tartalmazza a kamarai tag regisztrációs számát,

(11) közreműködik a növényvédelemmel és növényvédő mérnökök, növényorvosok tevékenységével kapcsolatos jogszabályok előkészítésében,

(12) egyeztető eljárást folytat a tagjai között a szakmai tevékenység gyakorlásával összefüggő esetleges vitás szakmai, vagy etikai kérdésekben,

(13) elősegíti a növényvédelmi- növényorvosi szakmai tevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges ismeretek elsajátítását: szervezi a kötelező szakmai továbbképzést és arról nyilvántartást vezet,

(14) véleményezi a felsőoktatási intézményekkel együttműködve a növényvédő mérnök, okleveles növényvédő mérnöki és okleveles növényorvosi képzés, (MSC), felsőfokú szakképzés, valamint továbbképzés képesítési követelményrendszerét, elősegíti a hallgatók gyakorlati képzését,

(15) belföldi és külföldi szakmai kapcsolatokat létesít és tart fenn,

(16) együttműködik a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal, a növényvédő mérnöki, növényorvosi tevékenységgel összefüggő ügyekben, karantén és járványveszély esetén, valamint jelentős agrokémiai, biológiai eredetű környezetszennyezés esetén tagjain keresztül tevékenyen, közreműködik a veszély megelőzésében, elhárításában,

(17) rendszeresen ismerteti a legújabb kutatások, technológiák eredményeit, új növényvédő szerek, vagy eljárások bevezetésénél és elterjesztésénél közreműködik,

(18) kezdeményezi tagjai erkölcsi, anyagi elismerését, kitüntetés adományozását,

(19) a növényvédelmi szakterületen dönt a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó szakértői működéshez szükséges benyújtott kérelmekről és kiállítja a szakértői engedélyeket,

(20) kidolgozza és közzéteszi a növényvédő mérnöki, növényorvosi igazságügyi, növényvédelmi, szakértői tevékenység gyakorlásának szakmai irányelveit a területi szervezetek bevonásával,

(21) a növényvédelmi szakértői tevékenységeket folytatókról - azok személyes adatait is tartalmazó – nyilvántartást vezet és névjegyzéküket évente közzéteszi,

(22) a növényorvoslás, növényvédelem területéhez kapcsolódó alábbi tevékenységeket folytat:

-       tudományos tevékenység, kutató tevékenység, felmérések készítése, adatszolgáltatás, elemzések készítése,

-       oktatás, képzés, felnőtt képzés, képességfejlesztés, továbbképzés, ismeret-terjesztés, tanácsadás, tudományos- és szakmai rendezvények szervezése, lebonyolítása,

-       információs anyagok, tanulmányok készítése, kiadvány nyomtatvány szerkesztése, kiadása,

-       szakértési tevékenység,

-       természet-, növény és környezetvédelem,

a tagok részére az alábbi tevékenységeket, szolgáltatásokat végzi:

-       kulturális tevékenység szervezése,

-       rászoruló tagjainak indokolt esetben jogsegélyt nyújthat,

-       sport és szabadidő szolgáltatás,

-       tagsági viszonyon alapuló egyéb közösségi, társadalmi szolgáltatás,

ellátja mindazokat a közfeladatokat, amelyeket jogszabály, vagy jelen alapszabály hatáskörébe utal.

Aktualitások

Engedély

Engedély

06/05/2019

Successor T szükséghelyzeti engedély:    Ide kattintás Laudis szükséghelyzeti engedély: Ide kattintás Delan Pro, Sercadis, Acrobat légi szükséghelyzeti engedély: Ide…
Read More

permezetőgépek

permezetőgépek

09/28/2015

Permetezőgépek időszakos műszaki felülvizsgálata

Elnökség

Balázs Péter János

Elnök
06/70/428-6408 peter.balazs64@gmail.com

Hőgye Szabolcs

Alelnök
06/30/999-6108 szabolcs.hogye@gmail.com

Földesi István

Titkár
06/30/334-3727 foldesipista61@gmail.com

Nemesnyik István

Elnökségi tag
06/20/340-4282 i.nemesnyik@gmail.com

Fekécs László

Elnökségi tag
06/20/292-9155 fekecslaci@gmail.com

Tari Hajnalka

Elnökségi tag
06/70/405-3921 vargahajni25@gmail.com

Kapcsolat

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvos Kamara Békés Megyei Területi Szervezet

NMNK Békés Megyei Szervezet

+36 (30) 834-7518

+36 (30) 834-7518

5600 Békéscsaba Andrássy út 50.B.I.3.

Irodavezető: Nagyné Gedó Katalin

Fogadó órák:

H-Sz-P: 10:00-12:00

K: 13:00-15:00